YCHWANEGWCH GYNNIG O MAGIC

LLEOLIAD CYNHYRCHU ANNIBYNNOL ...
DARLLENWCH BROCHURE

Lleoliad derbynfa briodas fwyaf unigryw Aberystwyth. Dychmygwch swyn eich trên stêm preifat eich hun,
aros yn yr orsaf i fynd â chi a'ch gwesteion am daith hyfryd drwy olygfeydd godidog Cymru
- profiad unigryw unigryw i bawb ei fwynhau.

Gall pob derbyniad priodas yn ein lleoliad unigryw
cael eu teilwra'n unigol i ddiwallu eich anghenion. Rydym
bob amser yma gyda chefnogaeth, cyngor a chysylltiadau.
Rydym yn deall bod pob diwrnod mawr yn unigryw, felly rydym yn eich rhoi chi
yn y sedd yrru.

Cysylltwch â ni i drafod eich diwrnod arbennig ar 01970 625819 neu marketing@rheidolrailway.co.uk

Oriel

Edrychwch ar rai lluniau trawiadol gan rai o'n cyplau blaenorol.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

prydau arbennig cinio dydd Sul

3, 10, 17 & 24 Tachwedd 2019

Dewch â'ch penwythnos i ben gyda thaith arbennig ychwanegol i Bontarfynach, gan gymryd y golygfeydd trawiadol sy'n newid ac aros yng Ngwesty'r Hafod am rost godidog!

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

01970 625819

info@rheidolrailway.co.uk

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X