Dewiswch Tudalen

RHESYMAU TOP 10 I YMWELD Â NI

1. Gweler 12 milltiroedd o olygfeydd trawiadol o Gymru ar un o siwrneiau rheilffordd mwyaf trawiadol y DU.

2. Teithiwch y tu ôl i un o'n locomotifau stêm hen a adeiladwyd yn y 1920s

3. Siaradwch â'n criwiau, gardiau a staff gorsafoedd cyfeillgar a gwybodus

4. Gwelwch y barcud coch. Ar ôl cael eu bygwth â difodiant, gwelir yr adar ysglyfaethus hyn yn aml o'r trên

5. Ymwelwch â rhaeadrau enwog Pontarfynach a darganfyddwch chwedl Pontarfynach

6. Archwiliwch Denmarc y Pinwydd yng ngorsaf Pontarfynach

7. Rhowch gynnig ar yrru un o'n locomotifau stêm yn ystod gwyliau haf yr ysgol

8. Mwynhewch danteithion blasus yn y caffi ym Mhontarfynach

9. Ewch am dro rhwng ein gorsafoedd wedi'u hadfer ar un o'r nifer o lwybrau a llwybrau

10. Rydym yn elusen ddi-elw ac mae eich ymweliad yn ein helpu i gadw'r rheilffordd i redeg er mwyn i genedlaethau'r dyfodol ei mwynhau.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X