TOCYNNAU A PHRISIO

GALLWCH ARBED ARIAN GAN HELPU NI I LLYWYDD Y RHEILFFORDD HANESYDDOL HON!

Trwy ddewis y Pris Rhodd - rydych yn rhoi rhodd wirfoddol ychwanegol o 10%, ac yn gyfnewid byddwn yn rhoi taleb i chi werth 12% o'r cyfanswm a dalwyd, i'w wario yn ein caffi Siopau Rhoddion neu Two Hoots.

Gofynnwch am a Pris Sylfaenol os nad ydych yn dymuno talu trwy rodd, ond nodwch na fyddwch yn derbyn taleb.

Os ydych chi'n drethdalwr yn y DU efallai y gallwch chi wneud hynny Cymorth Rhodd eich rhodd, a bydd y Llywodraeth yn rhoi 25% ychwanegol inni heb unrhyw gost i chi.

CLICIWCH YMA I DDARPARU SUT MAE CYMORTH RHODD YN HELPU'R RHEILFFORDD

Prisiau RhoddionPrisTaleb
Dychweliad Oedolion (16+ oed)£ 26.00£ 3.12
Dychweliad Plentyn (3 - 15 oed)£ 11.00£ 1.30
Teulu 1 Oedolion 2 Blant£ 40.70£ 4.88
Teulu 2 Oedolion 2 Blant£ 60.50£ 7.26
Prisiau SylfaenolPrisTaleb
Dychweliad Oedolion (16+ oed)£ 23.60Dim Taleb
Dychweliad Plentyn (3 - 15 oed)£ 10.00Dim Taleb
Teulu 1 Oedolion 2 Blant£ 37.00Dim Taleb
Teulu 2 Oedolion 2 Blant£ 55.00Dim Taleb
Gwybodaeth am Brisiau

Gellir prynu tocynnau ymlaen llaw trwy ein gwefan neu dros y ffôn, neu ar y diwrnod teithio o'r Swyddfa Archebu.

Mae'r holl docynnau dychwelyd yn feicwyr dydd, mae hyn yn caniatáu ichi ddal y trên gymaint o weithiau ag y dymunwch o fewn y diwrnod hwnnw.

Mae tocynnau sengl (teithiau un ffordd) ar gael.

Mae prisiau hanner pris ar gael i ofalwr cofrestredig wrth fynd gydag ymwelydd sy'n talu ag anghenion ychwanegol.

Mae gostyngiadau cyfradd braint ar gael i ddeiliaid cymwys cardiau teithio staff Rheilffyrdd Prydain.

PLANT:

Plant 2 oed ac yn teithio AM DDIM

CŴN A BEICIAU:

Dog Rover £ 4.00.

(Cŵn Trydydd Dosbarth yn unig)

Gellir cludo beiciau bach am £ 6.00. Gall cyfyngiadau fod yn berthnasol ar gyfnodau prysur - ffoniwch ein Swyddfa Archebu ymlaen llaw ar:

01970 625819

LLYFRAU ARIAN:

Arbedwch amser ar y diwrnod a bwciwch eich tocynnau ymlaen llaw ar-lein. Prynwch eich tocyn nawr!

Tocynnau blynyddol ac wythnosol ar gael o'r Swyddfa Archebu yn Aberystwyth.

DISGOWNT LLEOL

Gall pawb sy'n byw yng Ngheredigion fwynhau 40% oddi ar ein Cerdyn Disgownt Lleol. Dysgwch fwy yma!

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X