Y PINE MARTEN DEN

Mae Gorsaf Pontarfynach yn gartref i 'The Pine Marten Den'.

Mae'r adeilad pont bwyso wedi'i adfer yng ngorsaf Pontarfynach wedi cael ei drawsnewid yn fan arddangos sy'n dathlu adferiad y bele yng Nghymru. Bydd ymwelwyr yn gallu darganfod mwy am beleri Cwm Rheidol a thu hwnt, a sut mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt The Vincent Prosiect Adfer y Bele wedi helpu i ddod â'r mamal Cymreig brodorol hwn yn ôl o fin diflannu.

Ariannwyd y prosiect hwn ar y cyd gan Ymddiriedolaeth Gymunedol Fferm Wynt Cefn Croes a Chronfa Etifeddiaeth Rob Strachan.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X