AROS YN LLEOL

Chwilio

Llwytho cynnwys deinamig (angen javascript) ...

PONT YSTAFELLOEDD GWAITH HAFOD

Mae Gwesty'r Hafod yn edrych dros Raeadrau Pontarfynach ac mae'n llain 350 o Orsaf Rheilffordd Cwm Rheidol. Dim ond taith fer 10 munud i The Silver Mountain Experience, a bydd yn gwneud y lle perffaith i stopio os ydych chi'n bwriadu aros yn yr ardal! Mae'n cynnig ystafelloedd gyda golygfeydd cefn gwlad, Wi-Fi am ddim a bwyty. Mae ystafelloedd yn y Gwesty Hafod i gyd yn cynnwys teledu, ffôn a radio. Mae gardd gyda golygfeydd o Fynyddoedd y Cambrian. Gall staff ddarparu mapiau ar gyfer llwybrau cerdded sy'n amgylchynu'r Hafod. Mae Aberystwyth yn daith 20 munud o'r gwesty. Mae parcio am ddim ar gael yng Ngwesty'r Hafod.

TYNRHYD RETREAT

Ymlaciwch yn Tynrhyd Retreat mewn hunan-arlwyo pum seren a thwb poeth gardd, 10 munud o'r Mwynglawdd Mynydd Arian gwych. Mae wedi'i leoli yn ei erwau preifat hudolus 13 ei hun ac mae'n lleoliad diogel delfrydol i blant ac anifeiliaid anwes. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys Ystafell Gemau, Wi-Fi am ddim, llwybr natur gwledig, cloi beiciau, cyfleusterau ymolchi a pharcio ar y safle am ddim. Gyda digonedd o ystafelloedd Scandi, llosgwyr pren clyd a golygfeydd trawiadol; ystafelloedd en suite, ceginau â chyfarpar llawn, mae'n gartref gwyliau o gartref. Teithiau cerdded stepen drws, 1 milltir o Bontarfynach, siopau boutique, golff, pysgota, a thraethau i gyd o fewn radiws 40 munud. Archebwch ystafell neu dŷ, arhoswch am noson neu wythnos! Ffoniwch ni ar 01970 607913 neu cliciwch ar y ddolen isod am eich croeso Cymreig cynnes.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X