Dewiswch Tudalen

EIN SIOP

Dewch i bori o'n siopau i gael casgliad hyfryd o anrhegion, eitemau casglwyr a llawer mwy!

GOLAU UCHEL

Mae rheilffordd Dyffryn Rheidol yn rafflio oddi ar y locomotif stêm byw gwych hwn i godi arian ar gyfer eu prosiect adfer cerbydau. Cost tocyn raffl yw £ 2 yr un! Am fwy o wybodaeth cliciwch y botwm isod.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

YN BRESENNOL CWESTIYNAU A OFYNNWYD

Amseroedd trenau yn ôl y lliw a ddangosir ar y calendr uchod.

Mae'r rheilffordd ar gau ar ddiwrnodau “gwyn”.

Sylwer: Dylech ganiatáu o leiaf 20 munud cyn amser gadael i brynu eich tocynnau a mynd ar y trên.

Mae trenau yn dechrau ac yn gorffen eu diwrnod yn Aberystwyth. Os ydych chi'n dechrau eich taith o Bontarfynach, gwiriwch yr amserau trên yn ofalus. Mae rhai gwyriadau o Bontarfynach yn cynnig taith un ffordd i Aberystwyth yn unig.

Er y cymerir pob gofal i sicrhau bod trenau yn cael eu hysbysebu, mae'r rheilffordd yn cadw'r hawl i amrywio'r amserlenni cyhoeddedig gyda rhybudd neu heb rybudd.

Archebu Ymlaen Llaw:
Gellir archebu lle ymlaen llaw nawr. Prynwch eich tocyn nawr!

Gorsafoedd Canolradd a Gofyn am Hetiau:
Mae trenau yn galw yng Nghapel Bangor ac Aberffrwd oni nodir yn wahanol - rhowch wybod i'r Gwarcheidwad os ydych chi'n dymuno disgyn yn y naill orsaf neu'r llall.

Mae trenau yn galw yn yr Halts canlynol ar gais. Rhowch wybod i'r Gwarchodwr wrth i chi fynd ar y trên neu rhowch arwydd clir i'r gyrrwr wrth i'r trên agosáu.

Llanbadarn: Mae trenau yn pasio Llanbadarn tua 5 munud ar ôl gadael Aberystwyth a 10 munud ar ôl gadael Capel Bangor.

Glanrafon: Mae trenau yn mynd heibio Glanrafon tua 10 munud ar ôl gadael Aberystwyth a 5 munud ar ôl gadael Capel Bangor.

Nantyronen: Mae trenau yn pasio Nantyronen tua 5 munud ar ôl gadael Capel Bangor a 5 munud ar ôl gadael Aberffrwd.

Rheidol Rheidol: Mae trenau yn mynd heibio Rhaeadr Rheidol tua 5 munud ar ôl gadael Aberffrwd a 10 munud ar ôl gadael Pontarfynach.

Rhiwfron: Mae trenau yn pasio Rhiwfron tua 10 munud ar ôl gadael Aberffrwd a 5 munud ar ôl gadael Pontarfynach.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X