HYFFORDDIANT SIARTER FFOTOGRAFFIG

Trenau Siarter Ffotograffig sydd ar ddod

O bryd i'w gilydd mae'r rheilffordd yn gweithredu trenau arbennig ar gyfer ffotograffwyr rheilffyrdd. Bydd y cyfle nesaf yn Spring 2020, wedi'i hyrwyddo gan David Williams. CLICIWCH YMA i lawrlwytho taflen am wybodaeth bellach.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

prydau arbennig cinio dydd Sul

3, 10, 17 & 24 Tachwedd 2019

Dewch â'ch penwythnos i ben gyda thaith arbennig ychwanegol i Bontarfynach, gan gymryd y golygfeydd trawiadol sy'n newid ac aros yng Ngwesty'r Hafod am rost godidog!

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X