NEWYDDION DIWEDDARAF

Adolygiad y Flwyddyn - 2019

Blwyddyn Newydd Dda gan bawb ym Mro Rheidol! Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn o newid ar y VoR. Mae gorsaf Aberystwyth wedi gweld trawsnewidiad llwyr gyda chyfleusterau gorsaf newydd, swyddfa archebu, toiledau, llwyfannau, llwyfannau glo, colofnau dŵr ar goedd! Bydd hefyd yn ...

darllen mwy

Mae Gwaith yn Dechrau ar ein Sied Cerbydau Newydd

Mae gwaith wedi cychwyn ar ein hadeilad sied gerbydau newydd. Mae'r sylfeini ar ochr y gorllewin wedi'u gosod a'u caniatáu i osod yn gyntaf, gan y bydd y fframwaith adeiladau'n cael ei adeiladu o'r Gorllewin i'r Dwyrain. Mae gan bob un o'r sylfeini fframwaith pren sy'n dal gre ar gyfer y ...

darllen mwy

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X