Dewiswch Tudalen

NEWYDDION DIWEDDARAF

Uwchraddio Cyfleusterau Pont Diafol

Uwchraddio Cyfleusterau Pont Diafol

Y gaeaf hwn, mae bloc toiledau wedi'i osod yn ein gorsaf ym Mhont Diafol sy'n darparu cyfleuster hygyrchedd a newid babanod, gwelliant pellach yn yr hyn y gallwn ei gynnig i'n hymwelwyr.

darllen mwy
Sioe Garafán a Gwersylla 2020

Sioe Garafán a Gwersylla 2020

Cynhaliwyd Sioe Carafanau a Gwersylla 2020 yn Arena NEC, Birmingham, rhwng 18 a 23 Chwefror. Fe wnaethon ni fynychu'r sioe fel rhan o glymblaid o'r enw 'Rails in Mid Wales', gan weithio gyda Phartneriaeth Rheilffordd Cambrian a Rheilffordd Talyllyn i hyrwyddo'r hyn y mae Mid ...

darllen mwy
Adolygiad y Flwyddyn - 2019

Adolygiad y Flwyddyn - 2019

Blwyddyn Newydd Dda gan bawb ym Mro Rheidol! Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn o newid ar y VoR. Mae gorsaf Aberystwyth wedi gweld trawsnewidiad llwyr gyda chyfleusterau gorsaf newydd, swyddfa archebu, toiledau, llwyfannau, llwyfannau glo, colofnau dŵr ar goedd! Bydd hefyd yn ...

darllen mwy

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X