NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae Gwaith yn Dechrau ar ein Sied Cerbydau Newydd

Mae gwaith wedi cychwyn ar ein hadeilad sied gerbydau newydd. Mae'r sylfeini ar ochr y gorllewin wedi'u gosod a'u caniatáu i osod yn gyntaf, gan y bydd y fframwaith adeiladau'n cael ei adeiladu o'r Gorllewin i'r Dwyrain. Mae gan bob un o'r sylfeini fframwaith pren sy'n dal gre ar gyfer y ...

darllen mwy

Diweddariad Prosiect Gorsaf

Mae prosiect yr orsaf wedi bod ychydig yn dawel ers cwblhau ein platfform newydd, tra bod lluniadau a chontractau ar gyfer cam nesaf y prosiect wedi bod yn cael eu cytuno. Un swydd sydd wedi bod yn cwblhau yw ailadeiladu'r wal derfyn a'r ffens, a ...

darllen mwy

Newyddion Sad Cyhoeddi Rheilffordd Cwm Rheidol

Gyda thristwch mawr mae Rheilffordd Cwm Rheidol yn cyhoeddi marwolaeth sylfaenydd a Chadeirydd y cwmni Mr Peter Rampton. Hoffai'r rheilffordd gyfleu ei chydymdeimlad â Theulu Peter ar yr adeg anodd hon. "Peter oedd yr ysgogydd y tu ôl i ...

darllen mwy

Y maes parcio newydd yw'r tocyn yn unig!

Dyfarnwyd contract i gwmni lleol, Gwasanaethau Masnachu Tregaron (TTS), i adeiladu maes parcio newydd ar gyfer Rheilffordd Cwm Rheidol ym Mhontarfynach a fydd yn dechrau ym mis Gorffennaf. Bydd y maes parcio newydd yn caniatáu i'r maes parcio presennol fod yn ...

darllen mwy

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

prydau arbennig cinio dydd Sul

3, 10, 17 & 24 Tachwedd 2019

Dewch â'ch penwythnos i ben gyda thaith arbennig ychwanegol i Bontarfynach, gan gymryd y golygfeydd trawiadol sy'n newid ac aros yng Ngwesty'r Hafod am rost godidog!

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

01970 625819

info@rheidolrailway.co.uk

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X