LLEOLIADAU CASGLU AMGUEDDFEYDD

Rheilffordd Dyffryn Rheidol yw perchennog casgliad helaeth o locomotifau cul a hanesyddol treigl fel y rhestrir isod. Rydym yn bwriadu adeiladu amgueddfa yn Aberystwyth i arddangos y casgliad hwn.

Ar hyn o bryd yr unig eitemau yn y casgliad hwn sydd ar farn y cyhoedd yw:

Helfa'r Chwarel, “Margaret” Yn cael ei defnyddio'n rheolaidd yn Rheilffordd Cwm Rheidol ar gyfer “Gyrrwr am Bumr”

Margaret

Kerr Stuart - Wren

Mae locomotifau Fowler Na 21 a 23 yn rhan o gasgliad amgueddfa'r rheilffordd. Fe'u gwelir yma yn Sena Sugar yn Mozambique. Ffotograffau gan Geoff Cooke

Sena 21. 75110 - © Geoff Cooke

Sena 23. 75266 © Geoff Cooke

STOC RHEOLI

Mae'r rheilffordd yn berchen ar nifer o gerbydau hanesyddol o reilffyrdd eraill. Bwriedir i'r rhain gael eu harddangos yn yr amgueddfa yn y dyfodol.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X