CWESTIYNAU A GYFLWYNWYD YN ERBYN

A allaf brynu fy nhocyn ymlaen llaw?

Oes, gellir archebu tocynnau ymlaen llaw o'n gwefan neu drwy ffonio Swyddfa Archebu Aberystwyth. Gellir hefyd brynu tocynnau o'n Swyddfeydd Archebu ar y diwrnod teithio.

A yw seddau wedi'u neilltuo?

Ni ddyrennir seddau penodol ac eithrio trenau Santa Specials. Rydym yn cadw cerbydau / adrannau ar gyfer ymweliadau grŵp sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw a phartïon mawr.

A ganiateir cŵn ar eich trenau?

Ydw. Mae croeso i gŵn ar fwrdd y trenau. Mae pris safonol o £ 3.00 y ci yn berthnasol. Mae cŵn tywys / cymorth yn teithio'n rhad ac am ddim. Mae'n ddrwg gennym na chaniateir cŵn mewn adrannau dosbarth 1.

A yw'n bosibl siarter tren?

Mae'r rheilffordd yn gweithredu gwasanaeth trên ar y dyddiadau lliw ar yr amserlen. Gallwn gynnig trenau siarter arbennig ar adegau eraill. Cysylltwch â ni am fanylion.

Pa oedran ydych chi'n ei ddosbarthu'n blentyn?

Blwyddyn 3-15. Plant 2 ac yn rhydd o deithio (gall hyn amrywio ar ddyddiadau digwyddiadau arbennig)

A allaf dorri fy nhaith?

Ydw. Mae gennym arosfannau canolradd yn Llanbadarn, Glanyrafon, Capel Bangor, Nantyronen, Rheidol Rheidol a Rhiwfron. Mae unrhyw un o'n tocynnau safonol sengl a dychwelyd yn eich galluogi i dorri eich taith mewn gorsafoedd canolradd os oes gwasanaethau diweddarach yn yr amserlen i'ch galluogi i gwblhau eich taith.

A oes prisiau sengl ar gael?

Ydw. Mae prisiau sengl ar gael rhwng unrhyw orsafoedd. Cysylltwch â Swyddfa Archebu Aberystwyth am fanylion prisiau.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

GYRRWR AR GYFER A FIVER

Dyddiadau dethol ym mis Gorffennaf ac Awst 2019

Yr haf hwn, mae Rheilffordd Cwm Rheidol yn rhoi cyfle i chi wireddu'r breuddwydion plentyndod hynny a rhoi cynnig ar yrru locomotif stêm.

reidio a chiniawa

Dyddiadau dethol ym mis Gorffennaf ac Awst 2019

Mwynhewch nosweithiau haf gydag esgusodion a gludir gan stêm ar hyd Cwm Rheidol. Ni fydd angen poeni am goginio gan y byddwn yn gweini swper pysgod a sglodion blasus!

penwythnos gŵyl ager anghofiedig

14th & 15th Medi 2019

Ymunwch â ni am benwythnos llawn o beiriannau stêm gwych yn y gorffennol a'r presennol yn ein Gŵyl Ager.

trên ysbryd Calan Gaeaf

29th, 30th a 31st Hydref 2019

Gyda thaith arswydus ar un o'n trenau enwog, ochr yn ochr â rhai eneidiau a sbogiau ychwanegol, gwyliwch allan am y pethau yn y nos. Yna dychwelwch am wledd Calan Gaeaf ...

y bêl anghenfil 2019

1st Tachwedd 2019

Ymunwch â ni ar y daith trên stêm hynod drwy Gwm Rheidol i Westy'r Hafod, Pontarfynach ar gyfer adloniant arswydus a bwffe.

prydau arbennig cinio dydd Sul

3rd, 10th, 17th a 24th Tachwedd 2019

Dewch â'ch penwythnos i ben gyda thaith arbennig ychwanegol i Bontarfynach, gan gymryd y golygfeydd trawiadol sy'n newid ac aros yng Ngwesty'r Hafod am rost godidog!

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

01970 625819

info@rheidolrailway.co.uk

en English
X