Dewiswch Tudalen

CWESTIYNAU A GYFLWYNWYD YN ERBYN

A allaf brynu fy nhocyn ymlaen llaw?

Oes, gellir archebu tocynnau ymlaen llaw o'n gwefan neu drwy ffonio Swyddfa Archebu Aberystwyth. Gellir hefyd brynu tocynnau o'n Swyddfeydd Archebu ar y diwrnod teithio.

A yw seddau wedi'u neilltuo?

Ni ddyrennir seddau penodol ac eithrio trenau Santa Specials. Rydym yn cadw cerbydau / adrannau ar gyfer ymweliadau grŵp sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw a phartïon mawr.

A ganiateir cŵn ar eich trenau?

Ydw. Mae croeso i gŵn ar fwrdd y trenau. Mae pris safonol o £ 4.00 y ci yn berthnasol. Mae cŵn tywys / cymorth yn teithio am ddim. Mae'n ddrwg gennym na chaniateir cŵn mewn adrannau dosbarth cyntaf.

A yw'n bosibl siarter tren?

Mae'r rheilffordd yn gweithredu gwasanaeth trên ar y dyddiadau lliw ar yr amserlen. Gallwn gynnig trenau siarter arbennig ar adegau eraill. Cysylltwch â ni am fanylion.

Pa oedran ydych chi'n ei ddosbarthu'n blentyn?

Blwyddyn 3-15. Plant 2 ac yn rhydd o deithio (gall hyn amrywio ar ddyddiadau digwyddiadau arbennig)

A allaf dorri fy nhaith?

Ydw. Mae gennym arosfannau canolradd yn Llanbadarn, Glanyrafon, Capel Bangor, Nantyronen, Rheidol Rheidol a Rhiwfron. Mae unrhyw un o'n tocynnau safonol sengl a dychwelyd yn eich galluogi i dorri eich taith mewn gorsafoedd canolradd os oes gwasanaethau diweddarach yn yr amserlen i'ch galluogi i gwblhau eich taith.

A oes prisiau sengl ar gael?

Ydw. Mae prisiau sengl ar gael rhwng unrhyw orsafoedd. Cysylltwch â Swyddfa Archebu Aberystwyth am fanylion prisiau.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X