CYMORTH RHODD

SUT MAE EICH CYFRAN CYMORTH RHODDOL YN HELPU'R RHEILFFORDD?

ADFER LLEOLIADAU A CHERBYDAU BYWYDAU, AIL-ADEILADU STAFF, ADDYSG Y GENEDIG NESAF

Os ydych chi'n dewis rhoi'ch Rhodd Cymorth eich tocyn byddwch yn mynd ati i helpu gyda:

CYNNAL Y DYFODOL

- Yn helpu i ysbrydoli'r cenedlaethau iau yn fyd o ager.
- Hyfforddi a chyflogi peirianwyr medrus.

ADDYSG, HYFFORDDIANT & PRENTISIAETHAU

- Gallwch helpu trwy ein galluogi i ddysgu sgiliau treftadaeth a chynnig hyfforddiant i'n prentisiaid. - Sicrhau dyfodol y byd stêm a threftadaeth.
- Gyda chymorth Cymorth Rhodd gallwn ddatblygu hyfforddiant i bobl ifanc a chynyddu ein prentisiaethau.
-Rydym yn rhedeg prentisiaethau mewn peirianneg gan ganiatáu i genedlaethau iau ennill profiad “ymarferol” gyda locomotifau.

CADW'R DREFTADAETH

- Hamdden adeiladau traddodiadol yr orsaf a chodi'r llwyfannau ar gyfer gwell mynediad.
- Cadw traddodiadau a hanes yn fyw. Mae Cymorth Rhodd yn ein helpu i gadw at draddodiadau fel tanio glo.

AIL-ADEILADU'R HANES A'R ADFER

- Cynnal y trac a gofalu am y tirweddau.
- Gosod goleuadau nwy traddodiadol a gorsafoedd. - Adfer a chynnal ein hen gerbydau.
- Gall eich rhoddion helpu i gadw ein hen locomotifau, fel No.9 “Tywysog Cymru, yn rhedeg am flynyddoedd i ddod. Caniatáu i bob oedran allu eu mwynhau.

I roi Cymorth Rhodd i'ch tocyn, y cyfan sydd ei angen arnom yw eich enw, eich cyfeiriad a'ch llofnod pan fyddwch yn prynu'ch tocynnau.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

prydau arbennig cinio dydd Sul

3, 10, 17 & 24 Tachwedd 2019

Dewch â'ch penwythnos i ben gyda thaith arbennig ychwanegol i Bontarfynach, gan gymryd y golygfeydd trawiadol sy'n newid ac aros yng Ngwesty'r Hafod am rost godidog!

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

01970 625819

info@rheidolrailway.co.uk

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X