CYMORTH RHODD

SUT MAE EICH CYFRAN CYMORTH RHODDOL YN HELPU'R RHEILFFORDD?

ADFER LLEOLIADAU A CHERBYDAU BYWYDAU, AIL-ADEILADU STAFF, ADDYSG Y GENEDIG NESAF

Os ydych chi'n dewis rhoi'ch Rhodd Cymorth eich tocyn byddwch yn mynd ati i helpu gyda:

CYNNAL Y DYFODOL

- Yn helpu i ysbrydoli'r cenedlaethau iau yn fyd o ager.
- Hyfforddi a chyflogi peirianwyr medrus.

ADDYSG, HYFFORDDIANT & PRENTISIAETHAU

- Gallwch helpu trwy ein galluogi i ddysgu sgiliau treftadaeth a chynnig hyfforddiant i'n prentisiaid. - Sicrhau dyfodol y byd stêm a threftadaeth.
- Gyda chymorth Cymorth Rhodd gallwn ddatblygu hyfforddiant i bobl ifanc a chynyddu ein prentisiaethau.
-Rydym yn rhedeg prentisiaethau mewn peirianneg gan ganiatáu i genedlaethau iau ennill profiad “ymarferol” gyda locomotifau.

CADW'R DREFTADAETH

- Hamdden adeiladau traddodiadol yr orsaf a chodi'r llwyfannau ar gyfer gwell mynediad.
- Cadw traddodiadau a hanes yn fyw. Mae Cymorth Rhodd yn ein helpu i gadw at draddodiadau fel tanio glo.

AIL-ADEILADU'R HANES A'R ADFER

- Cynnal y trac a gofalu am y tirweddau.
- Gosod goleuadau nwy traddodiadol a gorsafoedd. - Adfer a chynnal ein hen gerbydau.
- Gall eich rhoddion helpu i gadw ein hen locomotifau, fel No.9 “Tywysog Cymru, yn rhedeg am flynyddoedd i ddod. Caniatáu i bob oedran allu eu mwynhau.

I roi Cymorth Rhodd i'ch tocyn, y cyfan sydd ei angen arnom yw eich enw, eich cyfeiriad a'ch llofnod pan fyddwch yn prynu'ch tocynnau.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X