Dewiswch Tudalen

BWYD A DIOD

Aberystwyth

Mae siop y rheilffordd yn Aberystwyth yn cadw amrywiaeth o frechdanau ffres, creision a melysion, diodydd poeth ac oer a hufen ia.

Pontarfynach

Dau botyn

Mae caffi Two Hoots ar safle'r orsaf ym Mhontarfynach ac mae ar agor pryd bynnag y mae'r gwasanaeth trên ar waith. Detholiad eang o opsiynau bwyd gan gynnwys brechdanau wedi'u paratoi'n ffres, tatws siaced a phaninis, yn ogystal â chacennau, diodydd poeth ac oer a hufen ia. Caiff bwyd ei goginio i drefn. Gall dau botyn ddarparu ar gyfer gofynion dietegol arbennig.

Mae talebau Cymorth Rhodd Dyffryn Rheidol yn ddilys i'w talu yn y Two Hoots Cafe.

Teithio fel rhan o grŵp mawr? Beth am archebu'ch cinio ymlaen llaw? Gallwn ddarparu ar gyfer yr holl ofynion o de syml Cymraeg i ginio bwffe. Galwch i drafod eich gofynion.

Gwesty'r Hafod

Mae'r Bar, Brasserie and Hotel ychydig bellter o'r orsaf ym Mhontarfynach ac yn gwasanaethu ystod eang o fwyd a diod. Cliciwch yma am fanylion.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X