SUT I DDOD O HYD I NI

Aberystwyth (SAT NAV: SY23 1PG)

Mae Rheilffordd Dyffryn Rheidol ar Park Avenue / Boulevard St Brieuc, yn agos at ganol Aberystwyth. Dilynwch yr arwyddion trên brown i'n maes parcio am ddim ar Park Avenue / Boulevard St Brieuc. Mae yna barcio ychwanegol ym Meysydd Parcio Talu ac Arddangos gerllaw. Osgowch barcio yn y brif reilffordd a meysydd parcio canolfannau siopa lleol gan y gall taliadau fod yn berthnasol.

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau ar Google Maps

Pontarfynach (SAT NAV: SY23 3JL)

Mae'r orsaf ar yr A4120. Mae yna barcio wrth ymyl llwyfan yr orsaf.

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau ar Google Maps

Gwasanaethir Aberystwyth gan wasanaethau trên rheolaidd o Birmingham sy'n cael eu gweithredu gan Trafnidiaeth i Gymru ac amrywiol gwasanaethau bws o bob cwr o Gymru.

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X