Dewiswch Tudalen
Cerbyd Rhif 11 - Chwefror 2020

Cerbyd Rhif 11 - Chwefror 2020

Mae'r gwaith manwl ar Gerbyd 11 yn mynd rhagddo ar gyflymder cyson. Mae'r paneli unigol o dan y ffenestri yn cael eu parchu'n fewnol gan un o'n prif grefftwyr, er mwyn sicrhau gorffeniad o safon, mae'n sicrhau bod y patrymau'n llinellu fel rhan o'r paratoad, yna mae'r ...
Rhif 822 WLLR - Chwefror 2020

Rhif 822 WLLR - Chwefror 2020

Mae 'Earl' WLLR wedi gweld llawer o weithredu dros y mis diwethaf. Mae'r blychau echel wedi'u paratoi gyda metel gwyn newydd yn cael ei gastio. Mae'r canllawiau corn wedi'u paratoi a'u drilio yn barod i'w cydosod a'u peiriannu. Mae'r caeadau llenwi tanc dŵr wedi gweld sylw fel y mae'r to ...
Garratt Rhif 60 - Chwefror 2020

Garratt Rhif 60 - Chwefror 2020

Mae Rhif 60 wedi gweld llawer o waith dros y mis diwethaf. Archwiliad llawn o'r siasi a'r cydrannau. Mae'r olwynion ar gyfer yr uned pŵer blaen wedi'u proffilio, eu hail-baentio a'u hailosod. Mae blociau brêc newydd wedi'u gosod yn ystod y broses ailosod. Mae'r pibellau newydd ar gyfer y ...
Rhif 822 WLLR - Ionawr 2020

Rhif 822 WLLR - Ionawr 2020

Mae'r crogfachau gwanwyn wedi cael eu tynnu, eu cronni, eu peiriannu yn ôl i'w siapio a'u hail-rhybedu i'r fframiau. Mae'r holl rhybedion rhydd ar y ffrâm wedi'u tynnu a'u disodli. Mae'r gleiniau ar y tanciau wedi'i dynnu a'i sythu. Mae ymyl y tanc wedi'i lanhau ac mae'r ...
Garratt Rhif 60 - Ionawr 2020

Garratt Rhif 60 - Ionawr 2020

Mae NGG 60 wedi gweld llawer o waith yn digwydd ers y diweddariad diwethaf. Mae'r uwch-wresogyddion wedi'u profi a'u gosod yn hydrolig, mae hyn yn golygu bod yr uned boeler bron yn gyflawn heblaw am osod bwa frics yn y blwch tân a'r archwiliad stêm. Yr unedau pŵer ...
en English
X