DATGANIAD HYGYRCHEDD

Datganiad Mynediad Llawn ar gael i'w lawrlwytho YMA

Rydym yn croesawu pawb i fwynhau ein profiad treftadaeth ac ymdrechu i wneud eich ymweliad mor ddymunol a chofiadwy â phosibl. Sylwch, yn ôl eu natur, adeiladwyd gorsafoedd treftadaeth a cherbydau vintage mewn amseroedd llai goleuedig lle nad oedd anghenion mynediad pobl yn cael eu hystyried. Rydym ran o'r ffordd trwy raglen o ddatblygiadau hygyrchedd. Ar hyn o bryd mae yna rai cyfyngiadau mynediad o hyd.

Am ein datganiad mynediad llawn, cliciwch y ddolen hon; https://www.rheidolrailway.co.uk//wp-content/uploads/2019/05/Accessibility-Statement-Version-5.pdf

EIN DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Rheilffordd Cwm Rheidol

Rhodfa'r Parc

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1PG

Elusen gofrestredig Rhif 1076037

en English
X