Mae'r gwaith manwl ar Gerbyd 11 yn mynd rhagddo ar gyflymder cyson.

Mae'r paneli unigol o dan y ffenestri yn cael eu gorchuddio'n fewnol gan un o'n prif grefftwyr, er mwyn sicrhau gorffeniad o safon, mae'n sicrhau bod y patrymau'n llinellu fel rhan o'r paratoad, yna mae'r argaen yn cael ei gludo i'r paneli pren a'i selio mewn a bag gwactod am 8 awr, i roi pwysau hyd yn oed ar y panel gyda'r ddwy ochr yn cael eu trin.

Mae'r ffitiadau mewnol i gyd wedi'u cynllunio i gloi'r darn cyfagos yn ei le felly ychydig iawn o sgriwiau fydd yn weladwy pan fyddant wedi'u cwblhau.

Mae'r dalennau allanol hefyd wedi dechrau cael eu defnyddio gyda phob dalen yn cael ei pharatoi'n unigol i ffitio a gwrth-bacio, proses sy'n cymryd amser.

en English
X