Mae 'Earl' WLLR wedi gweld llawer o weithredu dros y mis diwethaf.

Mae'r blychau echel wedi'u paratoi gyda metel gwyn newydd yn cael ei gastio. Mae'r canllawiau corn wedi'u paratoi a'u drilio yn barod i'w cydosod a'u peiriannu.

Mae'r caeadau llenwi tanc dŵr wedi gweld sylw ynghyd â tho'r cab gyda'r stribedi glaw yn cael eu hadnewyddu a'r 'sunroof' yn cael ei atgyweirio.

Mae padell lludw newydd yn cael ei ffugio gan un o'n peirianwyr ac mae'r olwynion wedi eu troi ac wedi derbyn cot ffres o baent.

en English
X