Mae ein Sied Amddiffyn Stoc Treigl Casgliad Amgueddfeydd a Threftadaeth newydd yn agosáu at gael ei chwblhau gyda thrac wedi'i osod, ei lefelu a'i ymyrryd ar gyfer pob un o'r tair ffordd a'r concrit wedi'i dywallt ar gyfer y llawr o'u cwmpas.
Mae'r paneli ochr wedi'u gosod gyda bylchau ar ôl ar gyfer gwaith adeiladu pellach mewn lleoedd strategol.
Mae'r paneli solar ar doeau wedi dechrau eu gosod.

Cyn bo hir, bydd y pennau'n cael eu gosod ar yr adeilad a'r drysau wedi'u gosod, gan adael dim ond y fynedfa ar ôl i'w hadeiladu. Yna gosod trydan a gwresogi ar gyfer y ffyrdd storio, a gosod yr offer angenrheidiol ar gyfer yr adeilad ar gyfer defnydd gweithredol.

en English
X