Mae Rhif 60 wedi gweld llawer o waith dros y mis diwethaf.

Archwiliad llawn o'r siasi a'r cydrannau. Mae'r olwynion ar gyfer yr uned pŵer blaen wedi'u proffilio, eu hail-baentio a'u hailosod. Mae blociau brêc newydd wedi'u gosod yn ystod y broses ailosod. Mae'r pibellau newydd ar gyfer y system brecio aer wedi'i gosod ar yr uned pŵer blaen ynghyd â phen cyplu newydd i gyd-fynd â'n cadwyni stoc a diogelwch. Mae'r uned flaen yn aros am gylchoedd piston newydd ac yn gweithio ar y cynnig, yn barod i'w wasanaethu.

Mae'r uned pŵer blaen bellach wedi'i chysylltu â chrud y boeler ac mae'r gwaith wedi cychwyn ar yr uned pŵer cefn.

en English
X