Cynhaliwyd Sioe Carafanau a Gwersylla 2020 yn Arena NEC, Birmingham, rhwng 18 a 23 Chwefror. Fe wnaethon ni fynychu'r sioe fel rhan o glymblaid o'r enw 'Rails in Mid Wales', gan weithio gyda Phartneriaeth Rheilffordd Cambrian a Rheilffordd Talyllyn i hyrwyddo'r hyn sydd gan Ganol Cymru i'w gynnig i ymwelwyr.

Yn ystod y sioe cynhaliwyd raffl fawr gyda gwobrau a roddwyd yn hael gan; Rheilffordd Dyffryn Rheidol, Rheilffordd Talyllyn, Gwesty Morol Aberystwyth, Pont Diafol Gwesty Hafod, Cei Newydd Parc Gwyliau Pencnwc, Gwesty Trefeddian Aberdovey, Canolfan Technoleg Amgen, Prosiect Gweilch Dyfi, Gwylio Dolffiniaid SeaMor a Distyllfa Dyfi. Mae rheiliau yng Nghanol Cymru yn ddiolchgar am eu rhoddion caredig.

Gweler isod am luniau o'r digwyddiad ac i weld y rhestr o wobrau a'u derbynwyr lwcus.

en English
X