Mae'r crogfachau gwanwyn wedi cael eu tynnu, eu cronni, eu peiriannu yn ôl i'w siapio a'u hail-rhybedu i'r fframiau. Mae'r holl rhybedion rhydd ar y ffrâm wedi'u tynnu a'u disodli. Mae'r gleiniau ar y tanciau wedi'i dynnu a'i sythu. Mae ymyl y tanc wedi'i lanhau ac mae'r gleiniau yn cael ei ail-ffitio â manylion rhybed gwreiddiol. Mae'r Cab yn cael ei sythu ac mae'r stribedi glaw sydd wedi treulio yn cael eu newid. Mae'r blychau echel wedi'u peiriannu ac mae mewnosodiadau corn newydd wedi'u peiriannu a'u gosod. Mae stribedi pwysau newydd wedi'u gosod a mowld ar gyfer castio'r gwyn wedi'i adeiladu. Mae'r fframiau wedi'u mesur a pharatowyd lluniadau ar gyfer peiriannu wynebau'r corn newydd.

en English
X