Mae NGG 60 wedi gweld llawer o waith yn digwydd ers y diweddariad diwethaf. Mae'r uwch-wresogyddion wedi'u profi a'u gosod yn hydrolig, mae hyn yn golygu bod yr uned boeler bron yn gyflawn heblaw am osod bwa frics yn y blwch tân a'r archwiliad stêm. Aeth yr unedau pŵer i mewn i'r gwaith ym mis Rhagfyr a gosodwyd yr uned boeler mewn storfa dros dro. Hyd yn hyn mae silindrau'r ddau uned pŵer wedi'u tynnu i'w harchwilio a chanfuwyd eu bod mewn trefn dda, bydd modrwyau piston newydd yn cael eu gosod drwyddi draw. Mae'r olwynion uned arweiniol wedi gollwng yr olwynion ar gyfer troi, sydd bron yn gyflawn. Archwiliwyd y blychau echel hefyd a gwelwyd eu bod mewn cyflwr da. Bydd yr uned bŵer yn derbyn addasiadau i ffitio brecio aer fel rhan o'i ailosod, yna bydd yr uned llusgo'n cael ei dwyn i mewn i gael triniaeth debyg.

en English
X