Mae ein Sied Diogelu Stoc Treigl Casglu Amgueddfeydd a Threftadaeth yn parhau i wneud cynnydd. Mae'r paneli to wedi'u gosod, a byddant, wrth i'r adeilad agosáu at gael ei gwblhau, wedi'i leinio â phaneli solar i lawr y to sy'n wynebu'r de.

Mae'r trac cyntaf wedi'i osod, ei falastio, ei lefelu a'i ymyrryd yn barod i lawr concrit gael ei dywallt o amgylch y trac. Unwaith y bydd y llawr wedi gosod bydd y ffordd nesaf yn cael ei gosod a'i concreted yna'r olaf yn ei dro.

Tra bod y trac wedi bod yn mynd i lawr ar un ochr mae'r paneli wal wedi dechrau ffitio ar yr ochr arall.

en English
X