Dewiswch Tudalen
Rhif 822 WLLR - Ionawr 2020

Rhif 822 WLLR - Ionawr 2020

Mae'r crogfachau gwanwyn wedi cael eu tynnu, eu cronni, eu peiriannu yn ôl i'w siapio a'u hail-rhybedu i'r fframiau. Mae'r holl rhybedion rhydd ar y ffrâm wedi'u tynnu a'u disodli. Mae'r gleiniau ar y tanciau wedi'i dynnu a'i sythu. Mae ymyl y tanc wedi'i lanhau ac mae'r ...
Garratt Rhif 60 - Ionawr 2020

Garratt Rhif 60 - Ionawr 2020

Mae NGG 60 wedi gweld llawer o waith yn digwydd ers y diweddariad diwethaf. Mae'r uwch-wresogyddion wedi'u profi a'u gosod yn hydrolig, mae hyn yn golygu bod yr uned boeler bron yn gyflawn heblaw am osod bwa frics yn y blwch tân a'r archwiliad stêm. Yr unedau pŵer ...
Cerbyd Rhif 11 - Ionawr 2020

Cerbyd Rhif 11 - Ionawr 2020

Mae'r gwaith manwl ar Gerbyd 11 wedi bod yn parhau gyda phaneli pwrpasol wedi'u cynllunio ar gyfer tu mewn y drysau sy'n cyd-fynd ag ochrau'r cerbydau. Mae gwaith ar y ffitiadau fel cynhalwyr bwrdd a'r topiau bwrdd hefyd wedi bod yn digwydd, er bod llawer ...
en English
X