Mae'r cynnydd wedi bod ychydig yn arafach ar y Garratt y mis hwn gan fod y tempo gwaith wedi bod yn galw uwch gyda'n prosiectau eraill. Mae gwaith plymwr y ffitiadau cab ar gyfer y system brecio aer newydd wedi'i gwblhau ac mae'r pibellau sy'n rhedeg o dan y boeler hefyd wedi'u cysylltu.

Y cam nesaf yw dod â'r unedau pŵer i mewn ar gyfer archwiliad llawn, troi'r olwynion, gosod falfiau a gosod y systemau brecio aer.

en English
X