Mae gwaith bellach ar y gweill ar ein Sied Amddiffyn Stoc Treigl Casgliad Amgueddfeydd a Threftadaeth newydd, bydd yn cynnwys tair ffordd ac mae dros 400tr o hyd! Mae'r gwaith daear i gyd wedi'i baratoi ac mae'r gwaith wedi dechrau codi fframwaith ategol yr adeilad. Unwaith y bydd y fframwaith ar i fyny, gall cychwyn olrhain a chladin yr adeilad.

Y cynllun yw i'r adeilad gael ei ddefnyddio yn gynnar yn y tymor nesaf. Bydd y gwaith o adeiladu ein swyddfa archebu barhaol newydd hefyd yn dechrau yn gynnar yn y flwyddyn nesaf cyn dechrau ein tymor.

en English
X