Dewiswch Tudalen
Adolygiad y Flwyddyn - 2019

Adolygiad y Flwyddyn - 2019

Blwyddyn Newydd Dda gan bawb ym Mro Rheidol! Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn o newid ar y VoR. Mae gorsaf Aberystwyth wedi gweld trawsnewidiad llwyr gyda chyfleusterau gorsaf newydd, swyddfa archebu, toiledau, llwyfannau, llwyfannau glo, colofnau dŵr ar goedd! Bydd hefyd yn ...
Baldwin No.44699 - Tachwedd 2019

Baldwin No.44699 - Tachwedd 2019

Mae teiars newydd y Baldwin wedi'u gosod ar y setiau olwyn meddal a gyrru. Mae'r pinnau crank hefyd wedi'u gosod ar y setiau olwyn gyrru. Gyda'r ddau hyn wedi'u gwneud gellir rhoi'r Baldwin ar ei olwynion am y tro cyntaf ers i'r gwaith adfer ddechrau. Y Nitrogen Hylif ...
Garratt No.60 - Tachwedd 2019

Garratt No.60 - Tachwedd 2019

Mae'r cynnydd wedi bod ychydig yn arafach ar y Garratt y mis hwn gan fod y tempo gwaith wedi bod yn galw uwch gyda'n prosiectau eraill. Mae gwaith plymwr y ffitiadau cab ar gyfer y system brecio aer newydd wedi'i gwblhau ac mae'r pibellau sy'n rhedeg o dan y boeler hefyd wedi ...
Rhif 822 WLLR - Tachwedd 2019

Rhif 822 WLLR - Tachwedd 2019

Mae silindrau'r Iarll wedi gwahanu oddi wrth y fframiau i'w harchwilio, mae'r cromfachau ar gyfer y crogfachau gwanwyn wedi cael rhybedion newydd wedi'u ffugio a'u gosod i'w hail-gysylltu â'r fframiau. Mae'r olwynion wedi'u troi a'u proffilio, mae'r taflu a'r chwarteru wedi bod ...
en English
X