Dewiswch Tudalen
Rhif Cerbyd11 - Hydref 2019

Rhif Cerbyd11 - Hydref 2019

Mae'r gwaith manwl yn cyflymu wrth i'r cerbyd ddod at ei gilydd. Mae'r amgylchoedd ar gyfer y ffenestri brig wedi cael eu hymgynnull ar hyd un ochr i'r cerbyd, gyda'r nod o gwblhau un ochr ac yna dechrau'r ail. Mae ardal storio offer y Gwarchodlu wedi bod ...
Baldwin No.44699 - Hydref 2019

Baldwin No.44699 - Hydref 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae cab Baldwin wedi rhybedu gyda'i gilydd, mae'r tyllau sydd eu hangen ar gyfer y gwahanol bibellau wedi'u torri ym mlaen y cab ac mae rheiliau llaw newydd wedi'u llunio. Mae arestiwr gwreichionen wedi'i ddylunio'n fewnol gan ein tîm wedi'i wneud a'i osod, a ...
Garratt No.60 - Hydref 2019

Garratt No.60 - Hydref 2019

Mae'r Garratt wedi bod yn cael ei ffitio gyda'r gwaith pibellau a'r offer rheoli angenrheidiol ar gyfer ychwanegu brecio aer ar y locomotif. Mae'r pibellau wedi'u cuddio'n daclus ar hyd y tu mewn i'r bwrdd rhedeg ac o dan y byrddau llawr ar y plât troed. Mae newydd ...
en English
X