Mae gwaith wedi cychwyn ar ein hadeilad sied gerbydau newydd.

Mae'r sylfeini ar ochr y gorllewin wedi'u gosod a'u caniatáu i osod yn gyntaf, gan y bydd y fframwaith adeiladau'n cael ei adeiladu o'r Gorllewin i'r Dwyrain. Mae gan bob un o'r sylfeini fframwaith pren sy'n dal styden ar gyfer y colofnau dur i gysylltu â hi.

Bydd gwaith yn cychwyn ar sylfeini Easternside yn ddiweddarach yr wythnos hon ar gyfer yr hanner hwnnw o'r sied.

Ar ôl cwblhau'r sied gerbydau, bydd y llwybr troed sy'n cysylltu ein safle â'r orsaf brif reilffordd yn cael ei adfer ar hyd gorllewin-orllewin yr adeilad newydd.

https://www.facebook.com/VoRWalestotheWorld/

en English
X