Mae Cerbyd 11 wedi bod yn symud ymlaen yn agosach tuag at fynediad i wasanaeth gyda'r panel wal fewnol yn cael ei lacio, y gwaith manwl cywrain yn cael ei adeiladu y tu mewn i'r cerbyd ac ardal storio yn cael ei hadeiladu'n arbennig ar gyfer storio offer y gard, gan gynnwys slot ar gyfer storio'r ramp sy'n ofynnol ar gyfer mynediad cadair olwyn i'r cerbyd.

en English
X