Mae prosiect yr orsaf wedi bod ychydig yn dawel ers cwblhau ein platfform newydd, tra bod lluniadau a chontractau ar gyfer cam nesaf y prosiect wedi bod yn cael eu cytuno.

Un swydd sydd wedi bod yn ei chwblhau yw ailadeiladu'r wal derfyn a'r ffens, swydd angenrheidiol oherwydd ei chyflwr.

Mae'r safle hefyd wedi'i glirio a'i ffensio i ffwrdd yn barod ar gyfer cychwyn ein sied gerbydau newydd, a fydd yn cychwyn yn fuan. Bydd y sied gerbydau yn 400tr o hyd ac mae ganddi dair ffordd ar gyfer storio ein cerbydau, dan do, i'w amddiffyn yn well rhag awyr y môr, gan ei amddiffyn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

en English
X