Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo ar y Garratt wrth i'w fynediad i'r gwasanaeth dyfu'n agosach.

Mae gwneuthuriad y cynulliad arestiwr gwreichionen wedi'i gwblhau, ac mae lapio'r cymalau, er mwyn sicrhau sêl dda, wedi bod yn digwydd ar y pibellau stêm mawr sy'n rhedeg o dan y fframiau a'r tiwbiau uwch-wresogydd, cyn cael eu gosod.

Mae gwaith hefyd wedi dechrau ar baratoi'r rhediadau pibellau a'r offer cysylltiedig ar gyfer y system brecio aer, sy'n ofynnol i wneud yr injan yn gydnaws â'n stoc, unwaith y bydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau bydd crud y boeler yn cael ei storio dros dro fel y gall gwaith ddigwydd ar y dwy uned bŵer.

en English
X