Mae rheilffordd Talyllyn No.3 yma o dan ailwampio contract. Adeiladwyd yr injan yn 1878 gan Hughes 'Loco & Tramway Engineering Works Ltd o Loughborough i'w ddefnyddio ar Reilffordd Corris. Caeodd Corly Rly yn 1948 ac yn 1951 prynwyd yr injan gan Reilffordd Talyllyn ac fe’i henwyd ar ôl diweddar berchennog y llinell, Syr Henry Haydn Jones.

Ymwelodd yr injan â'n Gweithdy i gael ailwampiad blynyddol 10, a chwblhawyd hwn ym mis Ebrill 2018.

en English
X