Wedi'i adeiladu gan Gwmni Peiriannau Hunslet yn 1894 mae'n un o grŵp o bedwar locomotif 'chwarel fach', a adeiladwyd i ddisodli'r locomotifau De Winton sy'n heneiddio sy'n cael eu defnyddio yn Chwarel Penrhyn.
Treuliodd yr injan ei oes waith yn y chwareli, nes iddo dynnu'n ôl o'r traffig yn 1950. Credwyd ar un adeg bod Margaret y tu hwnt i'w hadfer, oherwydd cyflwr gwael yr injans.
Prynodd y VoR Margaret yn 1999. Gwnaed rhywfaint o adferiad cyn hyn, er ei fod yn brin o gael ei gwblhau. Tynnwyd y locomotif yn ôl i'r fframiau i sefydlu'r hyn a wnaed eisoes, a chan 2004 roedd yn siasi dreigl. Arafodd y cynnydd, wrth i gynnal a chadw'r fflyd redeg gael blaenoriaeth. Dosbarthwyd boeler newydd yn 2007.
Gyda chwblhau'r gweithdy newydd yn 2014, symudodd cwblhad Margaret i fyny'r agenda.
Ym mis Medi dychwelwyd Margaret 2015 i stêm am y tro cyntaf mewn blynyddoedd 65, ac mae'n cymryd y gwahaniaeth o fod y locomotif cyntaf i gael ei gwblhau yn y gweithdy newydd.

en English
X