14 & 15 Rhif Cerbydau yw'r cerbydau cyntaf sydd wedi'u haddasu i alluogi mynediad i gadeiriau olwyn. Mae siasi a chorsydd Car 15 yn dyddio o'r swp cyntaf o gerbydau, wedi'u hailadeiladu i'w ffurf bresennol yn 1923. Nid oedd Cerbyd 15 wedi cael ei ddefnyddio mewn gwasanaeth ers i'r rheilffordd gael ei breifateiddio, ar ôl cael ei hailadeiladu gan Reilffyrdd Prydain fel Car Vista yn 1983. Pan ddychwelodd y cerbyd i wasanaeth yn ystod 2018 roedd yn ei ffurf wreiddiol fel car haf gydag addasiadau i dderbyn cadeiriau olwyn.

en English
X