Gyda thristwch mawr mae Rheilffordd Cwm Rheidol yn cyhoeddi marwolaeth sylfaenydd a Chadeirydd y cwmni Mr Peter Rampton.

Hoffai'r rheilffordd gyfleu ei chydymdeimlad â Theulu Peter ar yr adeg anodd hon.

“Peter oedd yr ysgogydd y tu ôl i'n rheilffordd ryfeddol. Bydd ei angerdd a'i ymdrech i weld Rheilffordd Cwm Rheidol yn cael ei adfer i'w ogoniant blaenorol yn parhau i fod yn dyst i ddyn y bydd ei etifeddiaeth yn byw am flynyddoedd i ddod. Mae un o ecsentrau mawr y byd yn lle llai hebddo. Hen Gyfaill Heddwch mewn Heddwch. ”

Robert Gambrill

Prif Swyddog Gweithredol, Rheilffordd Cwm Rheidol

Llyr ap Iolo

Cyfarwyddwr a Rheolwr Cyffredinol, Rheilffordd Cwm Rheidol

en English
X